Współpraca uczelni wyższej z przedszkolami i szkołami podstawowymi w środowisku lokalnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.169

Słowa kluczowe:

formy współpracy z uczelnią, edukacja nauczycieli, kształcenie ustawiczne, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Abstrakt

Dążąc do przygotowania oferty współpracy naukowej placówek przedszkolnych i szkolnych z Uczelnią (PWSTE w Jarosławiu), przeprowadzono badania sondażowe w środowisku lokalnym na temat aktualnych potrzeb w dziedzinie kształcenia ustawicznego nauczycieli. Zebrane od dyrektorów i nauczycieli opinie, oceny i postulaty, uporządkowano oraz opatrzono stosownym komentarzem. Sformułowano także wynikające z badań wnioski z myślą o wykorzystaniu ich przy opracowywaniu koncepcji dalszej owocnej współpracy praktyków z pracownikami naukowo‐dydaktycznymi szkoły wyższej.

Bibliografia

Heller, M. (2016). Wierzę żeby zrozumieć. Wydawnictwo Znak i Copernicus Center Press.

Kuźma, J. (2001). Nauczyciele przyszłej szkoły. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Pobrania

Opublikowane

30.09.2022

Jak cytować

Błażejewski, W. (2022). Współpraca uczelni wyższej z przedszkolami i szkołami podstawowymi w środowisku lokalnym. Edukacja • Terapia • Opieka, 4, 123‐129. https://doi.org/10.52934/eto.169

Inne teksty tego samego autora