Zasady wychowania w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej bł. ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912) jako źródło inspiracji i motywacji do działalności duszpastersko-wychowawczej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.168

Słowa kluczowe:

zasady wychowania, opieka, wychowanie, profilaktyka, dzieci, młodzież

Abstrakt

Zasady wychowania realizowane w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza na przełomie XIX i XX wieku wyrażały troskę o integralny rozwój człowieka, jego ludzkich i chrześcijańskich wartości, o pełne wykształcenie intelektualne, zmierzające do zabezpieczenia, z jednej strony – przed złem, a z drugiej – wyzwalania, mobilizowania woli do pełnienia zadań w społeczeństwie i w Kościele. Wyrażają także działania wychowawcze zmierzające do zaspokojenia materialnych potrzeb wychowanka, aby ten, z powodu nędzy, nie był skazany na blokadę osobowego rozwoju. Dzisiejsze hasła, aby wychowywać dzieci bezstresowo, czy też w luzackiej przestrzeni społecznej „róbta co chceta”, wypracowane zasady pedagogiczne przez ks. Bronisława Markiewicza, są aktualne i mogą być dużą pomocą w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Bibliografia

Kustra, Cz. (2002). Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka. Współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kustra, Cz. (2005). Działalność edukacyjna Towarzystwa „Powściągliwość i Praca” w latach 1898–1949). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Kustra, Cz. (2009). Podstawy michalickiego systemu wychowania. Wydawnictwo Michalineum.

Markiewicz, B. (1912). Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej oraz wskazówki do rozwiązania kwestii socjalnej. Wydawnictwo Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”.

Markiewicz, B. (1913). Ćwiczenia duchowne. Wydawnictwo Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”.

Pomykało, W. (1997). Encyklopedia pedagogiczna. Fundacja „Innowacja”.

Szewc, I. (2012). Program wychowania przedszkolnego według systemu pedagogicznego bł. Bronisława Markiewicza. Wydawnictwo Ruthenus.

Tarnowski, J. (1990). Janusz Korczak dzisiaj. Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Tchorzewski, A. (1993). O niektórych zasadach życia społecznego jako wyznacznikach procesu edukacji. W: J. Górniewicza (red.), Stare i nowe dylematy teorii wychowania. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Winiarski, K. (2013). Oratorium na Bydgoskim Przedmieściu rodzinnym środowiskiem wychowawczym do nauki, zabawy i rozwoju dziecka. Wydawnictwo Warex Spółka.

Pobrania

Opublikowane

30.09.2022

Jak cytować

Kustra, C. (2022). Zasady wychowania w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej bł. ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912) jako źródło inspiracji i motywacji do działalności duszpastersko-wychowawczej. Edukacja • Terapia • Opieka, 4, 112‐122. https://doi.org/10.52934/eto.168