Środowisko lokalne jako źródło cennych wartości dla dzieci przedszkolnych – z doświadczeń Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.165

Słowa kluczowe:

przedszkole, współpraca, środowisko lokalne, nauczyciel, edukacja

Abstrakt

Współpraca placówek przedszkolnych ze środowiskiem lokalnym jest dziś stałym elementem pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przedszkola odnajdują w środowisku lokalnym cenne wartości dla edukacji dzieci przedszkolnych w instytucjach, organizacjach i osobach, a także w rodzicach. W środowisku promowana jest także wartość wychowania przedszkolnego. Współpraca ze środowiskiem lokalnym przynosi wymierne korzyści w postaci wiedzy i umiejętności dzieci, zwłaszcza w odniesieniu do kompetencji społecznych i obywatelskich. Dobrze funkcjonująca placówka przedszkolna to taka, która we właściwy sposób działa na rzecz środowiska i pokazuje dzieciom w nim to, co najcenniejsze.

Bibliografia

Karwowska-Struczyk, M. (2012). Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Miksza, M. (2014). Edukacja w systemie Marii Montessori – wychowaniem do wartości. Wydawnictwo Palatum.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. poz. 356.

Reczek-Zymróz, Ł. (2009). Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego, Dz. U. z 2016 r. poz. 325.

Smak, E. (red.) (2006). Nauczyciel w edukacji Przedszkolnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Surma, B. (2009). Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori – teoria i praktyka. Wydawnictwo Palatum.

Szczurek-Boruta, A., Chojnacka-Szynaszko, B., Gancarz, A. (2016). Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Waloszek, D. (2010). Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów i poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych. Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola.

Winiarski, M. (2000). Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej. Instytut Badań Edukacyjnych.

Pobrania

Opublikowane

30.09.2022

Jak cytować

Molter, A. (2022). Środowisko lokalne jako źródło cennych wartości dla dzieci przedszkolnych – z doświadczeń Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu. Edukacja • Terapia • Opieka, 4, 68‐78. https://doi.org/10.52934/eto.165