Oczekiwania rodziców wobec przedszkola – analiza badań własnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.162

Słowa kluczowe:

oczekiwania, rodzice, przedszkole, badania

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na dwa środowiska wychowawcze rodzina-przedszkole, mające istotny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Rodzina jest dla dziecka pierwszym, naturalnym środowiskiem wychowawczym. To w rodzinie kształtowane są umiejętności przystosowawcze dziecka do funkcjonowania w innych środowiskach wychowawczych, jakim jest przedszkole.

Bibliografia

Aszyk, K., Dunin-Wąsowicz, M. (1982). Dziecko przed wstąpieniem do szkoły. Wychowanie w Przedszkolu, 1, 5–10.

Bartoszewska, W. (2018). Formy współpracy przedszkola z rodzicami – aspekt praktyczny. Wychowanie w Przedszkolu. https://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/artykul/formy-wspolpracy-przedszkola-z-rodzicami-aspekt-praktyczny (dostęp: 11.01.2022).

Bielecka, G. (2012). Rodzina jako środowisko wspomagania rozwoju i przekazywania wartości. W: K. Barłóg (red.), W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej (s. 228). Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Grzeszkiewicz, B. (2010). Rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, S. Czudek-Ślęczka, A. Wąsiński (red.), Edukacja małego dziecka. Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia (ss. 210–212). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Izdebska, J. (2008). Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej jako wyzwanie dla edukacji szkolnej. W: B. Suchacka, K. Kraszewski (red.), Dziecko w świecie współczesnym (s. 54). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Klim-Klimaszewska, A. (2011). Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa. Instytut Wydawniczy Erica.

Kolasa-Skiba, A., Błażejewski, W. (2019). Efektywność procesu rozwijania uzdolnień w rodzinach dzieci przedszkolnych. W: M. Dudek, W. Błażejewski (red.), Edukacja Terapia Opieka. Edukacyjne wyzwania w teorii i praktyce pedagogicznej (ss. 54–55). Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Podbilska, A. (2012). Rodzina jako czynnik warunkujący szczęśliwe dzieciństwo. W: J. Krukowski (red.), Rzeczywistość dziecka (s. 137). Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2020 r. poz. 2198) ogłoszono dnia 9 grudnia 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Pobrania

Opublikowane

30.09.2022

Jak cytować

Bielecka, G. (2022). Oczekiwania rodziców wobec przedszkola – analiza badań własnych. Edukacja • Terapia • Opieka, 4, 33‐42. https://doi.org/10.52934/eto.162