Nauczyciel i dyrektor – adwokaci kreatywności w polskiej edukacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.161

Słowa kluczowe:

kreatywność, twórcze myślenie, nauczyciel, dyrektor, edukacja

Abstrakt

Mnóstwo argumentów przemawia za tym, aby każdy nauczyciel i każdy dyrektor placówki oświatowej stali się adwokatami kreatywności. Nauczyciel i dyrektor są w stanie promować idee kreatywności wśród rodziców, grona pedagogicznego i przedstawicieli organów prowadzących. Już nie tylko intuicyjne przekonanie, że „warto stawiać na kreatywność w przedszkolu, szkole”, ale także wyniki badań z krajów Unii Europejskiej i wypowiedzi ekspertów pomagać będą wszystkim ambasadorom kreatywności. Na kreatywność w przedszkolu i w szkole po prostu warto stawiać – to się opłaci wszystkim – nawet, jeśli rezultaty poznamy za 10, czy 20 lat. Należy stawiać więc na edukację dla kreatywności w każdej polskiej placówce edukacyjnej, na każdym poziomie nauczania.

Bibliografia

Blair, E. (2013). Is It Possible to Measure Creativity? Mind/Shift.

Constantinides, M. (2015). Eight steps to becoming a more creative teacher. British Council.

Fazlagić, J. (2014). Innowacyjne zarządzanie wiedzą. Difin.

Fazlagić, J. (2015). Kreatywni w biznesie. Poltext.

Fazlagić, J. (2022). Kreatywność od A do Z dla nauczycieli i liderów oświaty. Oficyna LEX.

Heilmann, G., Korte, W. B. (2010). The Role of Creativity and Innovation in School Curricula in the EU27: A content analysis of curricula documents. European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies.

Henriksen, D., Mishra, P. (2013). Learning from creative teachers. Educational Leadership, 70(5), 123–146.

http://intra.iam.hva.nl/content/1112/propedeuse/understanding_design/intro-en-materiaal/P1112_reader-deel-04_Design_Methods.pdf (dostęp: 08.02.2016).

http://ozpk.tripod.com/000000creat (dostęp: 20.06.2016).

http://ww2.kqed.org/mindshift/2014/03/18/can-creativity-truly-be-fostered-in-classrooms-of-today/ (dostęp: 02.10.2015).

http://www.gazetakaszubska.pl/55534/prezydent-moscicki-ojciec-chrzestny-20-lecia-miedzywojennego (dostęp: 03.10.2015).

http://www.journeytoexcellence.org.uk/resourcesandcpd/research/summaries/rsfosteringcreativity.asp (dostęp: 05.10.2015).

http://www.szwecjadzisiaj.pl/kreatywne-rozwiazywanie-problemow-szwedzi-ponizej-sredniej-pisa/ (dostęp: 27.10.2015).

https://e-oswiata.oficynalex.pl/app/index.php?m=kdp (dostęp: 12.04.2022).

https://www.ascd.org/el/articles/learning-from-creative-teachers (dostęp: 03.01.2016).

https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/eight-steps-becoming-more-creative-teacher (dostęp: 03.01.2016).

Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J., Beyerstein, B. L. (2011). 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Wydawnictwo CiS.

Murdoch, A. (2005). Kreatywność w reklamie. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nęcka, E. (2005). Trening twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Olson, R. W. (1980). The Art of Creative Thinking. Barnes & Noble.

Pink, D. H. (2005). A whole new mind. Riverhead Books.

Riche, T. (2011). 22 Simple Ideas for Harnessing Creativity in the Elementary Classroom. Edutopia. https://www.edutopia.org/blog/creativity-in-classroom-trisha-riche (dostęp: 25.06.2016).

Root-Bernstein, R. S. (2003). The art of innovation: Polymaths and the universality of the creative process. In L. Shavanina (eds.), International handbook of innovation (pp. 267–278). Elsevier.

Root-Bernstein, R. S., Root-Bernstein, M. M. (1999). Sparks of genius: The thirteen thinking tools of the world’s most creative people. Houghton Mifflin.

Sloane, P. (2003). Twórcze myślenie w zarządzaniu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Soling, C. (2014). Can Any School Foster Pure Creativity? Mind/Shift.

Sternberg, R. J., Williams, W. M. (1996). How to develop student creativity. Association for Supervision and Curriculum Development.

Pobrania

Opublikowane

30.09.2022

Jak cytować

Kolasa-Skiba, A. (2022). Nauczyciel i dyrektor – adwokaci kreatywności w polskiej edukacji. Edukacja • Terapia • Opieka, 4, 9‐32. https://doi.org/10.52934/eto.161