Wpływ pedagogiki Marii Montessori na wszechstronny rozwój dzieci

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.143

Słowa kluczowe:

koncepcja, metoda, dziecko, nauczyciel

Abstrakt

Koncepcje Marii Montessori w zakresie antropologii, pedagogiki, pedeutologii i dzisiaj mogą być źródłem pogłębionej autorefleksji każdego nauczyciela. Pragnąc być prawdziwym wychowawcą, zwłaszcza w sensie Montessori, nie wystarczy być metodycznie przygotowanym. Należy zacząć od samego siebie. Właśnie ta idea przebudowy wewnętrznej, odrzucenia „dumy, pychy i gniewu”, które w wielu z nas tkwią, a głębokie ukochanie dziecka poparte metodyczną obserwacją, stanie się jego sługą, współpracownikiem, pomocnikiem, doradcą, przewodnikiem, organizatorem i inicjatorem (impulsem) w osiąganiu duchowej niezależności i doskonałości, będzie zawsze aktualna.

Bibliografia

Miksza, M. (2010). Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Montessori, M. (1913). Domy Dziecięce (Le Casa dei Bambini). Metoda pedagogiki naukowej, stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci. Z wydania ogłoszonego przez Instytut J. J. Rousseau. Nakład Henryka Lindenfelda.

Stein, B. (2003). Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej. Wydawnictwo Jedność.

https://www.pcm.edu.pl/metoda-marii-montessori (dostęp: 20.02.2021).

https://pm220montessori.pl/uploads/5e1ae7af3d270/pages/27/content//PEDAGOGIKA%20MONTESSORI.pdf (dostęp: 23.08.2021).

https://zielonyzakatekmontessori.pl/montessori/dziecko-w-systemie-montessori (dostęp: 29.08.2021).

Pobrania

Opublikowane

29.10.2021

Jak cytować

Kolasa-Skiba, A., & Skiba, W. (2021). Wpływ pedagogiki Marii Montessori na wszechstronny rozwój dzieci. Edukacja • Terapia • Opieka, 3, 190–206. https://doi.org/10.52934/eto.143