Nauczanie zdalne – zmiany w kanonie kształcenia ogólnego, innowacje, praktyczne problemy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.142

Słowa kluczowe:

zdalne nauczanie, innowacje, problemy

Abstrakt

Realizacja innowacji pedagogicznej ma na celu ubogacenie lekcji, wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, ułatwianie zapamiętywania, a tym samym poprawę jakości pracy szkoły. Nie ulega wątpliwości, że dobrze zaplanowana i przeprowadzona innowacja nie tylko bardziej angażuje samych uczniów w proces poznawczy, ale także wymaga od nauczyciela dodatkowych, kreatywnych i celowych działań. W warunkach szkolnych, stacjonarnych realizacja działalności innowacyjnej nie powinna przysparzać wielu trudności. Mamy bowiem do dyspozycji mnogość środków dydaktycznych, możemy wybierać spośród szerokiego wachlarza metod. Nieco inaczej sytuacja wygląda podczas nauczania zdalnego.

Nauczanie online ma zarówno zalety, jak i wady. Istnieje szeroka gama programów i platform, które mogą być bardzo przydatne, np. w nauczaniu języka angielskiego, takie jak: Insta.ling, Learningapps, Wordwall, Liveworksheets oraz Quizlett. Problemem mogą być kwestie technologiczne. Niektórzy uczniowie bez niezawodnego dostępu do Internetu mają trudności w uczestniczeniu w zajęciach online. U pewnej grupy można zauważyć także brak motywacji i samodyscypliny – nie każdy uczeń ma tyle motywacji do nauki oraz samodyscypliny, aby samodzielnie przygotować się do zajęć.

Bibliografia

Bogaj, A. (1995). Kanon wykształcenia ogólnego w Polsce. Ciągłość i zmiana. W: A. Bogaj (red.), Kanon kształcenia ogólnego. Instytut Badań Edukacyjnych.

Brzezińska, A. I. (2014). Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Instytut Badań Edukacyjnych.

Dziurzyńska-Pyrsz, B., Karabik, M., Łubocka, J., Sroka, W., Tarka, R. (2011). Specyfikacja metod prowadzenia zajęć do programu „Trzy żywioły” – innowacyjny, interdyscyplinarny program ekologiczny realizowany metodą projektu edukacyjnego. Uniwersytet Wrocławski.

Gorzeńska, O., Radanowicz, E. (2019). Zmiany, innowacje, eksperymenty. Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56 poz. 506).

Ustawa z dnia 5 listopada 2020 r. – w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Wojnar, I. (1995). Zmienność trwałych wartości. W: B. Suchodolski (red.), Trwałe wartości i zmienny świat. Komitet Badań i Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN.

Wołoszyn, S. (1997). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku: próba zarysu encyklopedycznego. Instytut Badań Edukacyjnych.

Pobrania

Opublikowane

29.10.2021

Jak cytować

Krzyszkowska, M., Motak, A., & Zięć, M. (2021). Nauczanie zdalne – zmiany w kanonie kształcenia ogólnego, innowacje, praktyczne problemy. Edukacja • Terapia • Opieka, 3, 174–189. https://doi.org/10.52934/eto.142