Obawy studentów związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.139

Słowa kluczowe:

pandemia, COVID-19, obawy, studenci, koronawirus SARS-CoV-2

Abstrakt

Wybuch pandemii COVID-19 przyczynił się do zmian społeczno-gospodarczych na całym świecie oraz negatywnie wpłynął na zdrowie psychiczne wielu ludzi. Celem badania jest określenie najczęstszych obaw studentów związanych z pandemią. Ankieta skonstruowana na potrzeby badań zawierała część demograficzną oraz 8 pytań odnoszących się do doświadczanych obaw respondentów. Wyniki badań wskazują, że większość studentów obawiała się długotrwałego wpływu pandemii na polską gospodarkę (83,8%) i codzienne życie (72,1%). Kobiety częściej od mężczyzn doświadczały obaw dotyczących licznych konsekwencji pandemii. Osoby poszukujące informacji na temat COVID-19 częściej odczuwały obawy przed zakażeniem siebie i bliskich. Po roku od wybuchu pandemii studenci rzadziej odczuwali niektóre obawy związane z COVID-19. Uzyskane dane można wykorzystać w działaniach łagodzących negatywne skutki pandemii w określonych grupach ryzyka.

Bibliografia

Alon, T. M., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M. (2020). The impact of COVID-19 on gender equality. National Bureau of Economic Research, 26947. https://doi.org/10.3386/w26947

Angus Reid Institute. (2020). Half of Canadians taking extra precautions as coronavirus continues to spread around the globe. https://angusreid.org/wp-content/uploads/2020/02/2020.02.04_Age_Coronavirus_Releasetables.pdf (accessed: 12th August 2021).

Asmundson, G., Paluszek, M., Landry, A., Rachor S., McKay, D., & Taylor, S. (2020). Do pre-existing anxiety-related and mood disorders differentially impact COVID-19 stress responses and coping? Journal of Anxiety Disorders, 74, 102271. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102271

Bao, Y., Sun, Y., Meng, S., Shi, J., & Lu, L. (2020). 2019-nCoV epidemic: address mental health care to empower society. The Lancet, 395(10224), 37–38. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30309-3

BIG InfoMonitor. (2020). Koronawirus odbiera pracę i pustoszy portfele Polaków. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/498172/koronawirus-odbiera-prace-i-pustoszy-portfele-polakow (dostęp: 13. 08. 2021).

Długosz, P. (2020). Neurotyczne pokolenie koronawirusa? Raport z II fali badań krakowskich studentów. ifis.up. krakow.pl. https://ifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/Raport-z-II-fali-bada%C5%84-student%C3%B3w-UP-.pdf (dostęp: 13. 08. 2021).

Ghebreyesus, T. D. (2020). WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020. World Health Organization. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (accessed: 11th August 2021).

Hacimusalar, Y., Kahve, A. C., Yasar, A. B., Aydin, M. S. (2020). Anxiety and hopelessness levels in COVID-19 pandemic: A comparative study of health care professionals and other community sample in Turkey. Journal of Psychiatric Research, 129, 181–188. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.07.024

Hamer, K., Baran, M. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania, postawy i dobrostan Polaków – podsumowanie 10 miesięcy pandemii. ResearchGate, 1–20. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13406.36166

Lee, S. A., Jobe, M. C., & Mathis, A. A. (2020). Mental health characteristics associated with dysfunctional coronavirus anxiety. Psychological Medicine, 51(8), 1403–1404. https://doi.org/10.1017/S003329172000121X

Liu, N., Zhang, F., Wei, C., Jia, Y., Shang, Z., Sun, L., … Liu, W. (2020). Prevalence and predictors of PTSS during COVID-19 outbreak in China hardest-hit areas: Gender differences matter. Psychiatry Research, 287, 112921. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112921

Maaravi, Y., & Heller, B. (2020). Not all worries were created equal: the case of COVID-19 anxiety. Public Health, 185, 243–245. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.06.032

Mertens, G., Gerritsen, L., Duijndam, S., Salemink, E., & Engelhard, M. (2020). Fear of the coronavirus (COVID-19): Predictors in an online study conducted in March 2020. Journal of Anxiety Disorders, 74, 102258. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102258

Petzold, M. B., Bendau, A., Plag, J., Pyrkosch, L., Mascarell‐Maricic, L., Betzler, F., … Ströhle, A. (2020). Risk, resilience, psychological distress, and anxiety at the beginning of the COVID-19 pandemic in Germany. Brain and Behavior, 10(9), 1745. https://doi.org/10.1002/brb3.1745

Romaniuk, M., Łukasiewicz-Wieleba, J. (2020). Raport z badań. Zdalna edukacja kryzysowa w APS w okresie pandemii COVID-19. aps.edu.pl. http://www.aps.edu.pl/media/2392732/raport-z-badania-zdalna-eukacja-kryzysowa-w-aps-w-okresie-pandemii-covid-19.pdf (dostęp: 12. 08. 2021).

Rossi, R., Socci, V., Talevi, D., Mensi, S., Niolu, C., Pacitti, F., … Di Lorenzo, G. (2020). COVID-19 Pandemic and Lockdown Measures Impact on Mental Health Among the General Population in Italy. Frontiers in Psychiatry, 11, 790. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00790

Solomou, I., & Constantinidou, F. (2020). Prevalence and predictors of anxiety and depression symptoms during the COVID-19 pandemic and compliance with precautionary measures: Age and sex matter. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(14), 4924. https://doi.org/10.3390/ijerph17144924

Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1729. https://doi.org/10.3390/ijerph17051729

WeWork and brightspot strategy. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na doświadczenia studentów. https://res.cloudinary.com/wework/image/upload/v1612299308/WeWork_EducationSurveyReport.pdf (dostęp: 12. 08. 2021).

Xiang, Y. T., Yang, Y., Li, W., Zhang, L., Zhang, Q., Cheung, T., & Ng, C. H. (2020). Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. The Lancet Psychiatry, 7(3), 228–229. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30046-8

Zawadka, J., Plewko, J., Nowakowska, I., Kochańska, M., Miękisz, A., Haman, E. (2020). Raport z badania. Problemy studentów Uniwersytetu Warszawskiego ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się podczas nauczania zdalnego związanego z epidemią COVID-19. bon.uw.edu.pl. https://bon.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/raport_problemy_studentow_uw_covid_19.pdf (dostęp: 11. 08. 2021).

Pobrania

Opublikowane

29.10.2021

Jak cytować

Skalski, S. (2021). Obawy studentów związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Edukacja • Terapia • Opieka, 3, 110–128. https://doi.org/10.52934/eto.139