Nauczanie zdalne w przedszkolu podczas pandemii COVID-19 w opiniach rodziców

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.137

Słowa kluczowe:

nauczanie zdalne, przedszkole, dzieci, opinia rodziców, pandemia

Abstrakt

W artykule autorki zajęły się problematyką nauczania zdalnego w przedszkolu w opinii rodziców, podczas pandemii COVID-19. W przeprowadzonej ankiecie rodzice mieli możliwość wyrażenia opinii na temat zdalnego nauczania, odbywającego się w związku z zamknięciem placówki z powodu epidemii oraz przekazania informacji o problemach, jakie pojawiały się w trakcie nauczania zdalnego.

Bibliografia

Kulczycka, S., Zabłocka-Żytka, L. (2020). Dziecko w sytuacji kryzysowej. Wspierająca rola pracowników oświaty. Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Łyszczarz, M., Król-Komarnicka, K., Balicki, A. (2020). Funkcjonowanie zamkniętych przedszkoli. Przedszkole – magazyn dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, 4.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. (2020). Kształcenie na odległość – edukacja wczesnoszkolna (klasy I‒III szkoły podstawowej). Praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli. https://www.gov.pl/attachment/590ec902-9e2c-4f61-9a06-f8df9a7acc47

Podstawa prawna. (2020). Przedszkole Miejskie w Łańcucie (dostęp: 13.05.2021).

Pyżalski, J. (2020). Co jest obecnie ważne, a co mniej w działaniach szkół i nauczycieli? W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (ss. 25–27). Wydawnictwo EduAkcja.

Tomczyk, Ł. (2020). Czego możemy nauczyć się od tych, którzy prowadzą zdalna edukację od dawna? W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (ss. 93–97). Wydawnictwo EduAkcja.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. – o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. nr 234 poz. 1570).

Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. – w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. nr 139 poz. 1133).

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2020 r. – w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 780).

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. – o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ksztalcenie-na-odleglosc-wklasach-i-iii-szkoly-podstawowej--poradnik-men (dostęp: 14.05.2021).

https://plus.gloswielkopolski.pl/przedszkola-przeszly-na-nauczanie-zdalne-nauczyciele-lacza-sie-z-trzylatkami-mowia-ze-to-absurd/ar/c1-15517971 (dostęp: 02.05.2021).

https://edurada.pl/artykuly/jak-realizowac-zdalne-nauczanie-w-przedszkolu/ (dostęp: 07.05.2021).

https://domowa.edu.pl/wady-i-zalety-edukacji-domowej/ (dostęp: 09.05.2021).

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ksztalcenie-na-odleglosc-w-klasach-i-iiiszkoly-podstawowej--poradnik-men (dostęp: 13.05.2021).

https://panimonia.pl/2020/04/16/edukacja-zdalna-w-przedszkolu/ (dostęp: 13.05.2021).

https://niezalezna.pl/341200-edukacja-zdalna-w-przedszkolu-pod-lupa (dostęp: 13.05.2021).

Pobrania

Opublikowane

29.10.2021

Jak cytować

Bielecka, G., & Dudzik, I. (2021). Nauczanie zdalne w przedszkolu podczas pandemii COVID-19 w opiniach rodziców. Edukacja • Terapia • Opieka, 3, 83–94. https://doi.org/10.52934/eto.137