Szanse i zagrożenia w edukacji zdalnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.136

Słowa kluczowe:

kształcenie zdalne, kompetencje nauczycielskie, zagrożenie wykluczeniem

Abstrakt

Zmiany w polskiej szkole wymuszone sytuacją kryzysową postrzegane są głównie w kontekście intensywnego wykorzystania nowych technologii w kształceniu na odległość. Jednak zaistniała sytuacja pociągnęła za sobą spore zmiany w kompetencjach nauczycielskich, zwłaszcza metodycznych. Pojawiają się również liczne problemy związane z możliwością wykluczania wychowanków. U jego podstaw leżą różne uwarunkowania. Zachodząca zmiana i pojawiające się problemy są jednak szansą na rozwój instytucji.

Bibliografia

Bereźnicki, F. (2007). Dydaktyka ogólna. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wydawnictwo Akademickie Żak.

https://docs.bigbluebutton.org/ (dostęp: 18.07.2021).

https://en.linoit.com/ (dostęp: 14.07.2021).

https://www.google.com/ (dostęp: 18.07.2021).

https://www.office.com/ (dostęp: 18.07.2021).

https://pl.padlet.com/ (dostęp: 14.07.2021).

https://zoom.us/ (dostęp: 14.07.2021).

Pobrania

Opublikowane

29.10.2021

Jak cytować

Ruszaj, Z. (2021). Szanse i zagrożenia w edukacji zdalnej. Edukacja • Terapia • Opieka, 3, 77–82. https://doi.org/10.52934/eto.136