Metody pracy kreatywnej w nauczaniu zdalnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.135

Słowa kluczowe:

nauczanie zdalne, relacje, komunikacja, metody, kreatywność

Abstrakt

Zadaniem nauczycieli wychowania przedszkolnego jest stwarzanie atmosfery do optymalnego rozwoju dziecka. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. W dobie kryzysu epidemiologicznego nauczyciel organizuje efektywną pracę z dziećmi online.

Bibliografia

Adair, J. (2008). Sztuka twórczego myślenia, źródła innowacji i świetnych pomysłów. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Bowkett, S. (2000). Wyobraź sobie, że… ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Czelna, M. (2011). Trzeci „rodzic” – telewizor. Wspólne tematy, 10, 40–43.

Izdebska, J. (2007). Mass media i multimedia – dominująca przestrzeń życia dziecka. W: E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki (ss. 518–533). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kozłowska, A. (2006). Oddziaływanie mass mediów. Oficyna Wydawnicza SGH.

Kubiak, M. J. (2000). Szkoła, Internet, Intranet. Wirtualna edukacja. Wydawnictwo Mikom.

Makowska, M. (2020). Edukacja przedszkolna w dobie kryzysu epidemiologicznego – powrót do codziennej rzeczywistości. Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris.

Makowska, M. (2020). Edukacja zdalna w nauczaniu przedszkolnym – założenia, metody pracy, praktyka. Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. (2020). Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół. https://www.gov.pl/attachment/b3180402-5cbb-46f7-a429-a1108884bdb3 (dostęp: 25.03.2020).

Ustawa z dnia 14 lutego 2017 r. – w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 z późn. zm.).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Relacje_interpersonalne (dostęp: 20.01.2021).

https://oswiata.oficynamm.pl/ (dostęp: 01.09.2021).

https://e-oswiata.oficynalex.pl/ (dostęp:15.09.2021).

Pobrania

Opublikowane

29.10.2021

Jak cytować

Kolasa-Skiba, A. (2021). Metody pracy kreatywnej w nauczaniu zdalnym. Edukacja • Terapia • Opieka, 3, 48–76. https://doi.org/10.52934/eto.135