Dyrektor jako zarządzający procesem rozwoju zawodowego nauczycieli

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.134

Słowa kluczowe:

dyrektor, doskonalenie zawodowe nauczycieli, wsparcie, styl zarządzania szkołą

Abstrakt

„Jakie formy wspierania rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli deklarują dyrektorzy szkół w trudnych dla edukacji czasach kryzysu?”. Odpowiedź na to pytanie problemowe starano się znaleźć prowadząc badania sondażowe nie podczas rozmów w dyrektorskich szkolnych gabinetach, ale wykorzystując coraz popularniejsze wśród nauczycieli i studentów pedagogiki narzędzia internetowe. Wyniki badań potwierdziły, że mimo trudności życie w szkołach nie zamarło. Nauczyciele są nadal zainteresowani swoim rozwojem zawodowym, a dyrektorzy reprezentujący różne style zarządzania podejmują rozmaite działania, by ich w tym wspierać.

Bibliografia

Kordziński, J. (2015). Dyrektor szkoły – moderator, falicytator, coach. Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Mazurkiewicz, G. (2011). Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szempruch, J. (2001). Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – karta nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. nr 3 poz. 19).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2017 r. – w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2019 r. – w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653).

Pobrania

Opublikowane

29.10.2021

Jak cytować

Kuźniar, K. (2021). Dyrektor jako zarządzający procesem rozwoju zawodowego nauczycieli. Edukacja • Terapia • Opieka, 3, 25–47. https://doi.org/10.52934/eto.134