Filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty przemocy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.1

Słowa kluczowe:

przemoc, człowiek, nauka

Abstrakt

Przemoc, to zjawisko towarzyszące rozwojowi cywilizacji od zarania dziejów. W wieku XX i XXI dotknęła świat na skalę niespotykaną wewcześniejszej historii ludzkości. Złożona natura człowieka, pogłębiające się nierówności społeczne, zaniechania i zaniedbania wychowawcze, fałszywe koncepcje psychologiczne i pedagogiczne, kryzys autorytetów moralnych i relatywizm wartości, sprzyjają eskalacji przemocy wwielu dziedzinach ludzkiej aktywności. Czy jesteśmy w stanie odwrócić niekorzystne trendy w kulturze – skutecznie ograniczać skalę różnych form przemocy we wzajemnych kontaktach? Kto mógłby to uczynić? I w jaki sposób? Czy „wychowanie mimo wszystko” nadal ma sens? Pytania te stawiają dzisiaj przedstawiciele wielu nauk – filozofowie, psycholodzy, pedagodzy. Niektórzy próbują też na nie odpowiadać i sugero- wać wybór właściwej drogi postępowania – powrót do starych koncepcji.

Bibliografia

Cackowski Z., 1997, Ból, lęk, cierpienie, Lublin.

Furmanek W., 2015, Jan Paweł II nauczyciel i wychowawca [w:] Święty Jan Paweł II – pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, ks. S. Nabywaniec (red.), Rzeszów.

Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, Poznań.

Heller M., 2012, Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje, Kraków.

Kunowski S., 2004, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa.

Łysiak W., 2000, Stulecie kłamców, Warszawa.

Mietzel G., 2003, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa.

Słownik wyrazów obcych, 1980, PWN, Warszawa.

Suchodolski B., 1990, Wychowanie mimo wszystko, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Błażejewski, W. (2020). Filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty przemocy. Edukacja • Terapia • Opieka, 2, 9–19. https://doi.org/10.52934/eto.1

Inne teksty tego samego autora