Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

Zastępca redaktora naczelnego

dr inż. Wojciech Błażejewski ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

 

Redaktorzy tematyczni

dr inż. Wojciech Błażejewski ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

dr Barbara Czuba ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

dr Agata Kolasa-Skiba ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

dr Zbigniew Ruszaj ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

 

Redaktor statystyczny

dr inż. Wojciech Błażejewski

 

Redaktorzy językowi

mgr Małgorzata Wańkowicz ‒ język polski

prof. dr hab. Edita Kominarecová ‒ język angielski

 

Sekretarz redakcji

dr Magdalena Leżucha

 

Rada naukowa

prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka ‒ Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska ‒ Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. ucz. dr hab. Mieczysław Dudek ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

prof. ucz. dr hab. Jacek Kulbaka ‒ Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

prof. ucz. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent ‒ Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

prof. ucz. dr hab. Wojciech Otrębski ‒ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. ucz. dr hab. Katarzyna Potyrała ‒ Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. ucz. dr hab. Ewa Swoboda ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

prof. ucz. dr hab. Maciej Radosław Tanaś – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr inż. Wojciech Błażejewski ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

dr Karolina Czerwiec ‒ Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr Barbara Czuba ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. B. Markiewiczaw Jarosławiu

dr Zbigniew Ruszaj ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D ‒ Univerzita Karlova, Praha

prof. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD. ‒ Vysoká škola DTI (Dubnický technologický inštitút)

prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. ‒ St. Elisabeth University of Health Care and Social Work Bratislava

 

Recenzenci

prof. dr hab. Jolanta Szempruch ‒ Uniwersytet Rzeszowski 

prof. dr hab. Igor Kominarec ‒ Preszowski Uniwersytet w Preszowie

prof. PhDr. Eduard Lukáč, PhD. ‒ Preszowski Uniwersytet w Preszowie

prof. ucz. dr hab. Inetta Nowosad ‒ Uniwersytet Zielonogórski

prof. ucz. dr hab. Maciej Radosław Tanaś – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie