Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław

Główna osoba do kontaktu

Małgorzata Wańkowicz
Telefon 16 624 40 65

Wsparcie techniczne

Małgorzata Wańkowicz